Energieleveranciers is gevraagd een speciaal aanbod te doen aan omwonenden van Windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Dat aanbod kan mede afhankelijk zijn van de afstand van uw woning tot de windturbines.
Zodra er meer bekend is over het aanbod, leest u dat op deze pagina.