Gerrit Valk onafhankelijk voorzitter Omgevings Advies Raad (OAR)

Gerrit Valk uit Alkmaar is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Omgevings Advies Raad (OAR). Hij leidt de gesprekken tussen omwonenden en initiatiefnemers van windmolenpark Oostermoer. Het oud-Tweede Kamerlid van de PvdA een ervaren bestuurder. Hij was eerder onafhankelijk voorzitter bij vergelijkbare adviesraden van Windpark Wieringermeer in Noord Holland en Windpark Nij Hiddum Houw in Friesland.

Links