Komende maanden gaan windturbines Drentse Monden Oostermoer één-voor-één draaien

Bouwer Nordex heeft de eerste serie vervangende onderdelen ontvangen voor de windturbines van Drentse Monden en Oostermoer. Het monteren van die onderdelen is gestart en de eerste windturbines kunnen daardoor inmiddels weer draaien. Naar verwachting duurt het circa twee tot drie maanden tot alle windturbines operationeel zijn. Het windpark bevindt zich op dit moment in de inbedrijfsstellings- en testfase en wordt na die fase overgedragen aan windpark Drentse Monden en Oostermoer. Een exacte datum staat nog niet vast.

Vragen en meldingen omwonenden
In de afgelopen maanden maakten enkele molens al eerste draaiuren. Omwonenden konden vragen stellen over het windpark en konden meldingen doen over bijvoorbeeld het geluid, verlichting en slagschaduw. Die meldingen zijn besproken met bouwer Nordex die voor de oplevering eventuele aanpassingen doorvoert.
Vragen en meldingen blijven ook de komende maanden welkom. Vragen kunnen worden gesteld via info@drentsemondenoostermoer.nl of 085–016 13 58

Meldingen kunnen worden gedaan via het speciale Meldingenformulier van het windpark. Dat formulier staat op de website van het windpark (onder Contact) en is hier aanklikbaar. (Vergeet u niet uw adres en e-mail-adres in te vullen, zodat u antwoord op uw vraag kunt krijgen).

Meer over geluid en slagschaduw van het windpark leest u op de website-pagina’s
www.drentsemondenoostermoer.nl/geluid
en
www.drentsemondenoostermoer.nl/slagschaduw