Uw melding kan het snelst worden verwerkt als u het nummer van de windturbine met afwijkend geluid vermeldt.
Die nummering vindt u bijvoorbeeld als u hier klikt om de kaart van het windpark te zien.