OmgevingsAdviesRaad

In maart 2019 is i de gemeente Aa en Hunze een OmgevingsAdviesRaad (OAR) ingesteld. Deze OAR wordt gevormd door vertegenwoordigers van Bewonersplatform, Verenigingen Dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en WindNee.
Op de website van de OAR Aa en Hunze vindt u verslasgen van de bijeenkomsten van de Omgevingsadviesraad

Advies