Op onderstaande afbeeldingen kunt u de vorderingen volgen langs de zes rijen. Onder elke afbeelding staat een overzicht van de gebruikte kleuren en de betekenis van die kleuren.

(ververst op 14 mei 2020)

In het zuidelijkste deel van het windpark (Rij DEE-1) is de bouw gestart van toegangswegen en kraanopstelplaatsen.
Langs de rij DEE-2 is de eerste windturbine (DEE 2.1) in bedrijf en is de aanleg van bouwwegen en kraanopstelplaatsen gestart.