Verkenning gebiedscoördinator Windpark Drentse Monden en Oostermoer


Op welke wijze willen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling van de communicatie in het kader van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.