Wachten op uitspraak Raad van State

Het is momenteel ‘windstil’ rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM). De oorzaak hiervan is dat het nu met name wachten is op de uitspraak van de Raad van State. 
Op 14 en 15 september 2017 was de zitting bij de Raad van State. Indieners van beroepschriften tegen het inpassingsplan en de vergunning konden tijdens deze zitting hun standpunt toelichten, net zoals de initiatiefnemers van het windpark en het ministerie van Economische Zaken. Ook konden zij tijdens de zitting antwoord geven op vragen van de staatsraden (de ‘rechters’ van de Raad van State).

Wanneer de Raad van State uitspraak doet, is niet exact bekend. De verwachting is dat dit in december 2017 zal zijn. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt dat ook op deze website gemeld.
Coöperatie De Windvogel bereidt intussen wel alvast een bijeenkomst voor in begin 2018. Het doel van deze open bijeenkomst – voor alle omwonenden en deelnemers – zal zijn om omwonenden te informeren over de uitspraak van de Raad van State, de planning van het toekomstige windpark en de mogelijkheid om deel te nemen via de coöperatie. Ook kunnen bewoners dan buurtprojecten indienen.
Voor vragen of ideeën daarover kan contact worden opgenomen met De Windvogel via info@windvogel.nl onder vermelding van Windpark Drentse Monden.