Nederland stapt over op duurzame energie.

Windenergie is daarvan een belangrijk onderdeel. In 2020 moet 14% van de energie in Nederland afkomstig zijn van duurzame energiebronnen. Dat is in 2014 al vastgelegd  in de Structuurvisie Windenergie op Land. In het Energieakkoord is de  doelstelling aangescherpt tot 16% duurzame energie in 2023.

Windenergie

Een groot deel van deze energie moet uit wind komen. Het gaat dan om 6.000 megawatt (MW ) windenergie op land. In de Structuurvisie Windenergie op Land heeft het Rijk -na overleg met de provincies- 11 gebieden aangewezen die het meest geschikt zijn voor windmolenparken (groter dan 100 megawatt). In deze gebieden waait het relatief vaak en hard.

Elf gebieden in elf provincies

Het gebied waar Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt ontwikkeld is één van die 11 gebieden. Verder hebben Rijk en provincies afgesproken welke bijdrage per provincie wordt geleverd aan het behalen van de landelijke doelstelling. Voor Drenthe is dit aandeel 285,5 MW.

De Structuurvisie Windenergie op Land verscheen in 2014

De Rijksoverheid coördineert de besluitvorming bij windprojecten groter dan 100 megawatt. Zo ook bij Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit betekent dat het Rijk verantwoordelijk is voor het inpassingsplan in Drenthe. Bij deze procedure maakte het Rijk een inpassngsplan en coördineert zij de vergunningverlening.