Afronding bouw laatste windturbines

De bouw van de 45 windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer is bijna afgerond. Afgelopen weekeinde stond de grote hijskraan nog bij DEE-3.1. Als daar de rotorbladen zijn gemonteerd volgen nog twee windturbines: OM-1.6 en RH-3.6.

Verwijderen rotorbladen
Voor de bouw zijn twee grote hijskranen gebruikt. Eén van die twee kranen is na de afronding niet meer nodig. De andere kraan verhuist naar de windturbine DEE-2.1 langs de Drentse Mondenweg. Die windturbine is als eerste gebouwd, om de noodzakelijke metingen ten behoeve van LOFAR te kunnen uitvoeren. In een later stadium is aan het windturbine-ontwerp nog een zogenaamde torendemper toegevoegd. Die moet nu nog bij de DEE-2.1 windturbine worden ingebouwd. Om dat mogelijk te maken zal de DEE-2.1 windturbine deels worden gedemonteerd. Na installatie van de torendemper wordt de windturbine weer volledig opgebouwd

De grote hijskraan, afgelopen vrijdag: klaar voor montage van de rotorbladen van DEE-3.1