Besluiten fase 3 liggen ter inzage

Van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 liggen de besluiten ter inzage voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.
In deze voorliggende fase 3 betreft het 10 omgevingsvergunningen, 4 waterwetvergunningen, 2 ontheffingen provinciale verordening, een vergunning Wet Beheer rijkswaterstaatswerken en een ontheffing besluit bijzondere spoorwegen.
Meer hierover leest u in de kennisgeving van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Klik hier om deze te lezen.
In deze kennisgeving staat onder andere waar de besluiten ter inzage liggen.