Betondelen voor nieuwe vaarduiker geplaatst

Langs de Drentse Monden vordert de aanleg van de vaarduiker.
Afgelopen week zijn de betonnen delen van de duiker geplaatst in de Dreefleiding. Vrijdag konden de naden tussen de verschillende delen worden gedicht.
De duiker maakt het mogelijk vanaf de Mondenweg langs de gehele rij windturbines van rij DEE-2 te rijden.

Lees hier ook het Bouwjournaal.