Bouw van 44 windmolens start binnenkort voor Windpark Drentse Monden en Oostermoer

De aanleg van toegangswegen en kraanopstelplaatsen voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer start komende week. Deze week werden langs diverse wegen al aanwijzingborden geplaatst. Aansluitend aan de aanleg van bouwwegen volgt dit voorjaar de bouw van 44 funderingen. De opbouw van de windmolens volgt dan in de tweede helft van het jaar.

Bij de werkzaamheden en de bijhorende transporten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid voor het overige verkeer. Daar is een plan voor opgesteld dat -als daar in de praktijk aanleiding voor blijkt te zijn- kan worden bijgesteld.

Het bouwverkeer rijdt langs vastgestelde routes. Uitgangspunt daarbij is de verkeersveiligheid. Verkeer rijdt zo weinig mogelijk door de bebouwde kom en maakt zoveel mogelijk gebruik van Rijkswegen en provinciale wegen. De windturbinelocaties zijn bereikbaar via de speciaal voor het windpark aan te leggen toegangswegen. Die toegangswegen naar de windmolens worden aangelegd vanaf de aansluiting op de openbare weg. 

Bekijk de bouwwegen in de gebieden Noord en Zuid