Brief aan Tweede Kamerleden

Geacht Kamerlid,
Vandaag, 7 februari 2017, debatteert u over het toekomstig energiebeleid. Mogelijk gaat het ook over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën. Aanleiding is het besluit van de minister van Economische Zaken om de motie voor het zoeken naar alternatieven voor dit windpark tijdens een bezinningsperiode niet uit te voeren. In aanloop naar dit debat willen wij als initiatiefnemers van dit windpark u graag enkele overwegingen meegeven. In onze brief van 9 januari 2017 aan de minister die ook aan de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken is gestuurd, staat nog uitgebreider waarom wij een bezinningsperiode afraden.
Wij vragen aandacht voor het feit dat alle wettelijke procedures zijn doorlopen. De Raad van State beoordeelt nu of het besluit over de vergunningen en het inpassingsplan terecht is genomen. Zowel de initiatiefnemers als de bewoners uit het gebied hebben belang bij duidelijkheid.
Bovendien heeft het alsnog annuleren van dit windpark consequenties voor de energietransitie. Dan komt er meer verzet tegen nieuwe vormen van duurzame energie. Of het nu gaat om windmolens, zonneparken of andere energie-installaties die het landschap veranderen.
Daarnaast wordt er geopperd om het windpark te vervangen door een zonnepark. Wij zijn vóór zonneparken. Maar niet als vervanger van het windpark. Windmolens op land zijn onmisbaar voor een goede en efficiënte energietransitie. Ook uit de recente vergelijking van kosten en maatschappelijke effecten in opdracht van de minister blijkt dit andermaal.
Wij dragen ongeveer 200.000 euro per jaar bij aan het gebiedsfonds en de provincie Drenthe 180.000 euro. Inwoners kunnen bijvoorbeeld via coöperaties mede-eigenaar worden van windmolens. Een direct verband tussen windmolens en effecten op de gezondheid is nog nooit aangetoond. De normen die gelden voor geluid en slagschaduw worden uiteraard gerespecteerd, zodat de impact op de omgeving wordt beperkt. Windmolens hebben een behoorlijke visuele impact. Maar er zijn geen energiebronnen die geen impact op de leefomgeving hebben. Het gaat om de afweging van voor- en nadelen en de afgewogen keuze die daaruit volgt. Bovendien werken wij er samen met Astron aan dat het windpark en de telescopen van Astron naast elkaar kunnen bestaan.
Pogingen van ons en het ministerie om de afgelopen jaren in gesprek te gaan met de omgeving slaagden niet. De felle tegenstand die er al snel was, verklaart deels dat proces tot nu toe. Hoewel deze tegenstand te begrijpen is, want het is een grote verandering voor het gebied. Toch is het inpassingsplan aangepast naar aanleiding van inspraak door de omgeving. De lessen uit dit proces passen wij nu toe voor het gebiedsfonds en de participatie.

Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor het beantwoorden van uw vragen. U kunt daarvoor mailen naar info@drentsemondenoostermoer.nl of bellen met Arthur Vermeulen via 053-4341200.

De initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer,
Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V.
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Raedthuys Pure Energie