Brief van initiatiefnemers aan minister Kamp

De initiatiefnemers hebben een brief gestuurd aan minister Kamp naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamer om een bezinningsperiode in te stellen in de ontwikkeling van windpark Drentse Monden en Oostermoer.
Als initiatiefnemers concentreren wij ons in deze brief met name op het laten participeren en profiteren van omwonenden. Vanaf het begin is het de bedoeling dat inwoners kunnen meedoen en profiteren. In de afgelopen jaren probeerden wij, zoals ook uw eigen ministerie, het gesprek daarover te voeren met inwoners, lokale overheden en andere belanghebbenden.

Meedoen

Wij zijn er klaar voor om inwoners actief mee te laten doen aan het windpark. Zo werkt Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. samen met burgerenergiecoöperatie De Windvogel. Zij wordt mede-eigenaar van het windpark. Omwonenden zijn als lid van De Windvogel dus ook mede-eigenaar van het windpark. De leden beslissen samen wat er gebeurt met de opbrengsten. Ook kunnen zij stroom afnemen van hun ‘eigen’ windmolen. Ook omwonenden in het gebied Oostermoer kunnen meedoen. Hoe precies, wordt nog concreet gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld via een coöperatie of het uitgeven van obligaties. Coöperatie Windunie is daarbij betrokken. Energiebedrijf Raedthuys Pure Energie heeft al jaren ervaringen met modellen waarmee inwoners kunnen meedoen. Daarnaast kiezen klanten zelf uit welke windmolen zij hun stroom willen.

Zonneparken

Daarnaast gaat de brief in op de mogelijkheden voor opwekking middels zonne-energie. Daar zijn wij voorstanders van. Meerdere agrariërs betrokken bij dit windpark hebben zelf zonnepanelen. Raedthuys Pure Energie legt ook zonneparken aan. De Windvogel heeft ook zonnedaken en wil met de geldstromen uit dit windpark meer Drentse zonneparken aanleggen. Maar met alleen zonnepanelen komen we er niet. We hebben daarnaast windmolens op land en op zee nodig en nog andere vormen van energie. Alleen dan hebben we genoeg duurzame energie5.