Convenant tussen Astron Lofar en initiatiefnemers windpark

Hoe kan de LOFAR-telescoop in Dwingeloo en de 45 windmolens naast elkaar bestaan? Over deze vraag buigen een expertgroep en de initiatiefnemers van het windpark zich de komende tijd. In een convenanthebben zij afspraken gemaakt, die ervoor moeten zorgen dat de telescoop en het windpark naast elkaar kunnen bestaan.
De LOFAR-telescoop doet onderzoek naar de ruimte, maar de elektromagnetische straling van de windmolens kan deze gevoelige telescoop verstoren. Normaal gesproken ondervindt niemand last van deze elektromagnetische straling. Maar omdat de apparatuur van Astron zeer gevoelige signalen uit de ruimte opvangt, verstoort de straling sommige soorten onderzoek.

Een speciale coördinatiecommissie zorgt ervoor dat de afspraken in het convenant worden uitgevoerd. Die commissie bestaat uit de initiatiefnemers van het windpark, Astron, Agentschap Telecom en heeft een onafhankelijke voorzitter.
Een afspraak is dat er turbines worden gebouwd die minder elektromagnetische straling uitstralen. Zo wordt de telescoop minder verstoord. Het effect daarvan wordt gemeten. Als LOFAR dan toch nog te veel wordt verstoord, worden de windmolens op belangrijke momenten stilgezet.
Astron zorgt ervoor dat de telescoop beter wordt beschermd tegen de straling. Ook wordt voortaan ander ruimteonderzoek gedaan dat minder last heeft van de straling. Een gevolg is dat het LOFAR-onderzoek naar het vroege heelal stopt. Wel zijn andere ruimteonderzoeken mogelijk. De windmolens staan hierdoor waarschijnlijk ook vaker tijdelijk stil. Dan wekken zij minder stroom op en zo leveren ook de initiatiefnemers van het windpark iets in.
Onder leiding van Agentschap Telecom komt er een nieuwe meetmethode voor de straling. Fabrikanten maken windmolens die minder straling afgeven. Daarna wordt uit die types een selectie gemaakt. Een onafhankelijke expert op het gebied van elektromagnetische straling helpt de initiatiefnemers van het windpark daarbij.
Elektromagnetische straling van de windmolens heeft geen invloed op de gezondheid van de bewoners van het gebied. Overal waar elektriciteit is, tot aan het stopcontact aan toe, is elektromagnetische straling. Uit onderzoek is niet gebleken dat deze straling negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft. Windmolens wekken veel elektriciteit op. Daardoor is er meer straling, maar dat blijft binnen de normen. De straling beïnvloedt LOFAR, omdat dit een heel gevoelige telescoop is.