Eerste fundering klaar; kabels gelegd

De fundering van de eerste turbine langs de Mondenweg is donderdag 2 mei gestort. Circa vijftig betonmixers (vrachtwagens) voerden het benodigde beton aan. Tegelijkertijd legden werknemers van een ander bedrijf de afgelopen dagen over een lengte van drie kilometer kabels en een lege leiding (bestemd voor de glasvezelverbinding). Ook het werk met de speciale leiding-ploegmachine is inmiddels afgerond.

Beton

Direct na aankomst van de vrachtwagens werd het beton gestort, waarna de volgende wagen werd geleegd. Om het verkeer in goede banen te leiden (en vrachtwagens veilig het terrein te laten op- en afrijden) werden verkeersregelaars ingezet.
De komende dagen wordt de bekisting rond de betonnen fundering verwijderd  en verwijderde grond terug gelegd. Van de gehele fundering is daardoor nog slechts een cirkel met een diameter van zeven meter te zien. Daar komt in juni de windmolen op te staan.

Kabels leggen

Vanaf de plek van de zevende windturbine (op ruim drie kilometer vanaf de eerste fundering) legden specialisten de afgelopen dagen leidingen op ruim één meter diepte. Ook bij de doorgang door sloten, groef de speciale machine een sleuf van ruim een meter diep. De kabels en een loze leiding werden als het ware in de grond gedrukt door een grote ploegmachine. 
De kabels verbinden de zeven windturbines uit deze eerste rij met het zogeheten inkoopstation dat de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet levert.