Eerste testmeting radioruis voor windpark

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voert vanaf maandag 25 februari de eerste testmetingen in het veld uit in verband met de beoogde reductie van de radioruis van de windturbines. Dit is onderdeel van de afspraken die het windpark en ASTRON, eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben gemaakt. Voor deze meting is het onder andere nodig dat er twee dagen een grote hijskraan in het gebied staat.
Windturbines, LOFAR en elektromagnetische stoorstraling (radioruis)
Een windturbine – net zoals elk ander elektrisch apparaat – zal een bepaalde mate van  elektromagnetische stoorstraling (ook wel radioruis genoemd) uitzenden. De LOFAR-telescoop die wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar de ruimte te doen, is hiervoor erg gevoelig. Daarom hebben de initiatiefnemers van het windpark en ASTRON – eigenaar van de LOFAR-telescoop – onder andere afgesproken dat de hoeveelheid radioruis die de windturbines uitzenden, wordt gereduceerd. Hiertoe wordt een bestaande windturbine op punten aangepast door de windturbinefabrikant Nordex.
Metingen doen met eerste windturbine
Om te meten of de radioruis genoeg wordt gereduceerd, wordt dit jaar de eerste windturbine van het windpark gebouwd. Later dit jaar wordt deze in bedrijf gesteld en wordt er in samenwerking met ASTRON / LOFAR gemeten of de verwachte reductie van radioruis is gerealiseerd. Om deze meting zo accuraat mogelijk te doen, is het eerst noodzakelijk met LOFAR te meten aan een zogeheten referentiebron waarvan de hoeveelheid radioruis exact bekend is.

Referentiebron

De kraan met het testapparaat staataop de parkeerplaats naast het monument Gebroken Lijn.


In opdracht van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een speciale referentiebron ontwikkeld. Die heeft de vorm van een klein apparaat. Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari wordt door LOFAR gemeten aan deze referentiebron. Er wordt een hijskraan geplaatst op het parkeerterrein naast het monument ‘Gebroken Lijn’. Aan deze hijskraan wordt de referentiebron gemonteerd en op een hoogte van 100 meter gebracht. Dit apparaat zendt een hoeveelheid radioruis uit die gelijk is aan de hoeveelheid ruis die de beoogde windturbines maximaal zullen uitstralen. De straling van die bron is duizend miljard maal kleiner dan die van een moderne smartphone. 
Met deze referentiebron kan ASTRON met de LOFAR-telescoop goed registreren hoe de radioruis, afkomstig van de windturbines, door LOFAR wordt waargenomen. Dat is belangrijk voor de metingen met de eerste windturbine die rond de zomer van 2019 zijn gepland.
Een dergelijke tussentijdse testmeting wordt nog een tweede keer gedaan in april 2019. In de periode van juli tot en met september 2019 zal de werkelijke meting met de windturbine plaatsvinden.
Planning voor eerste testmeting
Op maandag 25 februari vanaf 6.00 uur zal de hijskraan worden opgebouwd op het parkeerterrein nabij monument ‘Gebroken Lijn’. Van 11.00 tot ongeveer 18.30 uur worden dan de geplande testmetingen gedaan. Op dinsdag 26 februari worden verdere testmetingen gedaan, van 8.00 tot ongeveer 17.00 uur. Het streven is op dinsdagavond 26 februari nog de kraan af te bouwen, maar dit kan mogelijk uitlopen naar woensdag 27 februari.
Geen hinder te verwachten
De verwachting is dat de testmeting geen hinder voor de omgeving oplevert. Het apparaat dat de voorgeprogrammeerde radioruis uitzendt, maakt geen geluid en beweegt niet.
Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl