Eerste windturbines draaien komende weken

Inregelen van stilstand voorziening slagschaduw van start

De bouw van de windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer is bouwkundig over de helft (23 van 44 turbines zijn opgebouwd). Begin 2020 is de eerste windturbine al in bedrijf gesteld. De komende weken zullen de recent opgebouwde windturbines één voor één in bedrijf worden gesteld. De rotorbladen van de betreffende windturbines gaan dan draaien. Als eerste windturbine wordt DEE1.4 in bedrijf gesteld. Daarna volgen de andere windturbines in de DEE-1 lijn en de OM-2 lijn.

Het in bedrijf stellen van een windturbine (ook wel commissioning genoemd) zal gemiddeld genomen ongeveer één tot twee weken duren. In deze periode worden de verschillende componenten en systemen in de windturbine één voor één getest en waar nodig ingeregeld.
Nadat een windturbine in bedrijf is genomen en alle testen succesvol zijn afgerond, zal er nog gedurende een specifieke periode een proefbedrijf plaatsvinden. Welke windturbine bouwkundig af is, welke in ‘commissioning’ is en welke reeds in bedrijf is, zal zichtbaar zijn op de overzichtskaart op de pagina Bouwprogramma van de website van het windpark.

Slagschaduw
Zodra de rotorbladen gaan draaien kan (bij lage stand van de zon) sprake zijn van slagschaduw. Het gebied waarbinnen die bewegende schaduw kan optreden is vooraf berekend. Sensoren op de windturbines meten  of er mogelijk sprake kan zijn van slagschaduw.  
Als de in de vergunning vastgelegde maximumgrens (6 uur per jaar op een gevel) wordt bereikt, wordt een windturbine kortstondig stil gezet als er slagschaduw dreigt op te treden op het gedefinieerde object (gevel).
Het windparkproject wordt windturbine-voor-windturbine in gebruik genomen. Het volledig inregelen van die zogeheten stilstandsvoorziening is daarmee een nauwkeurig karwei dat ca. twee tot drie maanden in beslag neemt. Tijdens het proefbedrijf zal de stilstandsvoorziening tijdelijk niet van toepassing zijn, omdat getest moet worden of de windturbine tijdens de proef correct functioneert.

Meer informatie:
* Over Slagschaduw en de stilstandsvoorziening
* Over GeluidMensen die menen dat de stilstandsvoorziening nog niet juist is ingeregeld kunnen dit per email melden op info@drentsemondenoostermoer.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Wilt u de vorderingen van de bouw en de in bedrijfstelling van windturbines volgen, kijk dan naar de bouwinformatie en de overzichtskaart op https://www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma/