Eindadvies Commissie m.e.r.

Het ministerie van Economische Zaken stelt een rijksinpassingsplan op voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor de onderbouwing van dit plan moet een planMER worden opgesteld waarin de milieueffecten worden onderzocht. Het planMER moet op inhoud en kwaliteit worden getoetst door de onafhankelijke Commissie m.e.r. die daarop advies uitbrengt.   De commissie beperkt zich bij haar advisering tot het beoordelen van de juistheid en volledigheid van de milieu informatie over dit plan.
 
Voorafgaand aan haar advies heeft de Commissie m.e.r. een persbericht naar buiten gebracht.