Grote drukte tijdens informatieavonden windmolenpark

De initiatiefnemers van Windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer en het ministerie van Economische Zaken konden rekenen op grote bezoekersaantallen op hun informatieavonden van 11 en 17 september 2014. Naar verwachting is pas eind van het jaar bekend waar en hoeveel windmolens er in de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn komen. Dit weerhield ruim 700 belangstellenden en actievoerders niet zich te informeren over verschillende aspecten rond het windpark.

Wipkip

Actiegroepen kwamen op beide avonden af om hun ongenoegen over de komst van het windpark kenbaar te maken. Op de avond in Borger-Odoorn ontstond enig tumult nadat een actievoerder zijn geluidsversterker en microfoon niet mee naar binnen mocht nemen. Na enig overleg werd dit opgelost. Actievoerders konden daarop een aanbieding doen. Arthur Vermeulen van de Raedthuys Groep ontving een wipkip. Die staat voor de actievoerders symbool voor het gebiedsfonds dat wordt voorgesteld door de NWEA, de branchevereniging van windenergiebedrijven. Zij vinden het ‘spiegeltjes en kraaltjes’. Vermeulen: “Bij een windpark als dit spreek je al snel over jaarlijks zo’n 150.000 euro die wij afdragen aan een gebiedsfonds. Hoe dat geld wordt besteed is zaak van overleg met inwoners. Deze wipkip mag hiervoor best symbool staan, maar het gaat wel over een flink bedrag.”

Onderzoeksmodel wordt kleiner

De initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer werken gestaag toe naar de uiteindelijke opstelling van de windmolens. De tijdens de avonden getoonde kaart  geeft een onderzoeksmodel weer met 77 windmolens. Het aantal windmolens – de stippen op de kaart – wordt in de praktijk kleiner. Minister Kamp van Economische Zaken heeft besloten dat er tussen 50 en 62 windmolens komen in de Drentse Veenkoloniën. De komende tijd wordt op grond van nader onderzoek duidelijk welke windmolens worden verzet en geschrapt.
Duidelijk is dat het windpark ingericht wordt in de vorm van lijnstructuren parallel aan de lintbebouwing. De globale inrichting op deze onderzoekskaart blijft daarom naar verwachting gelijk. Het Rijk neemt hierover de finale beslissing.

Verder in gesprek

“Wij passen de windmolens zo goed mogelijk in. We weten dat er weerstand is, maar we moeten toch verder met elkaar. Dat kan alleen door in gesprek te gaan met wederzijds respect. Wij als initiatiefnemers willen dat de omgeving straks ook profijt kan hebben van het windmolenpark.  Hierover willen wij praten met (belangen)organisaties en individuele inwoners,” aldus Harbert ten Have, een van de initiatiefnemers.
Om als Nederland onafhankelijker te worden van eindige fossiele brandstoffen en CO2- uitstoot te verminderen heeft het Rijk na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen waar grootschalige windmolenparken moeten komen. De noordelijke veenkoloniën is één van die gebieden.