Heiwerkzaamheden beginnen vanaf 7 mei

Nu op enkele plaatsen de bouwwegen zijn opgeleverd, kan het heien beginnen. Vanaf donderdag 7 mei 2020 gaat de eerste heimachine aan de slag. De werkzaamheden beginnen komende week bij de meest zuidelijke windturbinelocatie DEE 1.1. In de daaropvolgende week wordt ook gestart op de meest noordelijke locatie: OM 2.9
De komst van de hei-installaties luidt een nieuwe fase in voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Na het heien wordt een begin gemaakt met het maken van de fundering voor de 44 windturbines.
Het heien gebeurt overdag.
Klik hier voor het Bouwjournaal van 1 mei 2010

Kaarten