Hijskraan klaart laatste klus

Vorige week is als slotstuk van de fysieke bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer de eerstgebouwde windturbine (DEE-2.1) deels gedemonteerd en van een torendemper voorzien. De dit jaar gebouwde windturbines hadden dat aan het ontwerp toegevoegde onderdeel al.
Na afronding van de herbouw kon de grote hijskraan weer gedemonteerd. Daarmee verdwijnen de grote hijskranen uit het windpark: de bouw van de 45 windturbines is afgerond. Het inregelen kan nog enkele maanden duren.