Informatieavond van 13 december 2018 afgelast

De informatieavond op 13 december 2018 over de bouw van de eerste windturbine van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is afgelast. Dat hebben wij als initiatiefnemers van het windpark besloten. Aanleiding hiervoor is een actie van stichting Platform Storm waardoor we als initiatiefnemers van deze informatieavond de veiligheid tijdens de informatieavond niet kunnen waarborgen.

Aanleiding informatieavond

De bouw van de eerste windturbine begint in januari 2019. Wij willen de omgeving daarover goed informeren en in gesprek komen met de omgeving over het verloop van het bouwproces. Daarom hadden we een informatieavond gepland op 13 december 2018. Hier zou toelichting worden gegeven op de bouw van deze eerste windturbine en er zou ruimte zijn voor omwonenden om vragen te stellen. Deze informatieavond is op 21 november 2018 aangekondigd middels een grote advertentie in verschillende lokale weekbladen. Klik hier om deze te lezen.

Actie van stichting Platform Storm

We zagen ons op 5 december 2018 geconfronteerd met een actie van stichting Platform Storm. In een suggestieve advertentie worden mensen opgeroepen een informatieavond van Platform Storm te bezoeken over gezondheid in relatie tot het windpark. Deze zou plaatsvinden op dezelfde locatie en dezelfde tijd als de informatieavond van het windpark. Klik hier om deze advertentie te lezen. Mede door eerdere uitspraken van Jan Nieboer, woordvoerder van Platform Storm, in de media dat hij tegenstanders kent die zeggen explosieven te zullen gebruiken, vrezen we dat door deze oproep van 5 december de informatieavond over het windpark een risicovolle dynamiek krijgt. Dit omdat mensen in de advertentie van 5 december moedwillig verkeerd zijn geïnformeerd over het doel van deze bijeenkomst. 
Daarnaast willen we in het licht van bovenstaande ook rekening houden met de recente publicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over extremisme bij verzet tegen windmolens.
Wij zijn als initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en deze informatieavond verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij onze informatieavond. We willen de veiligheid van deze mensen niet in gevaar brengen. Daarom hebben we besloten de informatieavond af te gelasten.

De belangen van de inwoners van het gebied zijn geschaad

We betreuren ten zeerste dat we genoodzaakt zijn tot het afgelasten van de informatieavond. We beseffen dat een grote groep inwoners nu het kind van de rekening is, omdat deze mensen nu niet de informatie krijgen waar zij belang bij hebben. We houden Platform Storm ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de  inwoners nu op deze wijze worden geschaad.  
Het plan voor het windpark is op volledig correcte wijze tot stand gekomen. Dit is tot in detail getoetst door de Raad van State. Alle beroepen die zijn ingediend, inclusief die van Platform Storm, zijn inhoudelijk gewogen en door de Raad van State ongegrond verklaard. Dit betrof ook de bezwaren die gerelateerd waren aan geluid. We betreuren het dat met onjuiste en suggestieve informatie nu weer wordt ingespeeld op emoties rond gezondheidseffecten van geluid. Voor correcte informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar dit artikel. 

Alternatieven voor communicatie


We zien nog steeds het belang van goede informatievoorziening over de eerste windturbine. We beraden ons op alternatieven hiervoor. Iedereen die vragen heeft over de eerste windturbine, het windpark als geheel of andere onderwerpen, kan contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl 
We nodigen in elk geval iedereen uit om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Dat kan hier.
We willen er ook geen onduidelijkheid over laten bestaan: het windpark wordt gerealiseerd.