Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Van vrijdag 7 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017 ligt een aantal besluiten voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer ter inzage. Het gaat om het besluit ontheffing Flora- en faunawet en wijzigingsbesluiten voor de reeds verleende omgevingsvergunningen en de vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.

Lees hier de Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 7 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017 de besluiten via internet inzien op www.bureauenergieprojecten.nl. Op papier kunt u de besluiten tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten
gemeente BorgerOdoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo
gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureauenergieprojecten.
nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met een medewerker van
het Bureau Energieprojecten via telefoonnummer (070) 379 89 79.