Persbericht: Milieueffecten windpark De Drentse Monden en Oostermoer goed beschreven

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark in De Drentse Monden
en Oostermoer tussentijds beoordeeld.
Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.