Provincie Drenthe wijst bezwaren WindNee en Platform Storm opnieuw af

Bezwaren die WindNee en Platform Storm indienden tegen het Monitoringsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer (Soortenbescherming) zijn door de provincie Drenthe afgewezen. Beide organisaties zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaar. Volgens de provincie zijn ze geen belanghebbende.
De Commissie Rechtsbescherming had in juni al geadviseerd beide organisaties niet -ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten van Drenthe volgen dat advies.

Links