Raad van State: hoger beroep inzake WOB verzoek naar gegevens SDE+-subsidieaanvraag ongegrond

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op woensdag 15 juli het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland inzake een WOB verzoek gericht op de openbaarmaking van gegevens over de SDE+-subsidieaanvraag van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongegrond verklaard.

Platform Storm vroeg enige jaren geleden met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van documenten over de SDE+-subsidieaanvraag voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De minister van Economische Zaken heeft op 29 maart 2017 een besluit op dat verzoek genomen. Tegen dit besluit is door Platform Storm bezwaar aangetekend. Op 9 oktober 2017 heeft de Minister naar aanleiding van dit bezwaar besloten om nog een aantal documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Een tegen deze beslissing op bezwaar door Platform Storm ingesteld beroep werd op 28 juni 2019 ongegrond verklaard door de rechtbank Noord-Nederland. De Raad van State heeft het tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep nu ook ongegrond verklaard, waarmee de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is bevestigd.