De realisatie van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer past in het beleid zoals vastgelegd in rapporten van de rijksoverheid en de provincie Drenthe. Via deze links kunt u ze lezen, downloaden en printen.

Astron / LOFAR

Goedkeuringsbesluiten

Links