Speciaal transport turbine-onderdelen start eind augustus

Eind augustus beginnen de transporten van de onderdelen voor de 44 windturbines. Om die transporten mogelijk te maken, worden vanaf begin augustus rotondes tijdelijk aangepast en bochten verbreed. Ook wordt zogeheten straatmeubilair -zoals lantaarnpalen- zo nodig tijdelijk verplaatst of verwijderd. Dit volgt op het aanpassen en opwaarderen van wegen in de omgeving van het windpark (en binnen het windpark). Dat werk is enige tijd geleden gestart en is inmiddels grotendeels afgerond.  
Meer details vindt u hier.