Het speciaal transport van turbine-onderdelen (wieken, torendelen, nacelle, drivetrain en hub) heeft vooral ’s nachts plaats. Dat nachtelijk vervoer is het veiligst. De vrachtwagens hebben dan minder last van eventuele verkeersdrukte. Als er vertraging ontstaat onderweg kan het transport tot in de vroege ochtend duren, waardoor wegen of kruisingen voor enige tijd gestremd zijn.
Onderstaand staat de meest recente korte termijn planning van de transporten. Het schema is ‘onder voorbehoud van (weers)omstandigheden’.

Impressie speciaal transport

In onderstaande schema is bedoeld met bv maandagnacht: de nacht van maandag op dinsdag (en vrijdagnacht is de nacht van vrijdag op zaterdag).

Week van 30 november – 4 december 2020

(Schema onder voorbehoud)
Maandagnacht OM-2.7, DEE-1.7 en OM-1.6
Dinsdagnacht RH-1.7
Woensdagnacht OM-2.7, DEE-1.7 en OM-1.6
Donderdagnacht Geen transporten
Vrijdagnacht OM-1.1 en OM-1.2

Verkeersveiligheid

Veiligheid staat voorop bij alle transporten. De vrachtwagens worden daarom begeleid door teams die wegen vrij houden en de veiligheid bewaken.