Het speciaal transport van turbine-onderdelen (wieken, torendelen, nacelle, drivetrain en hub) heeft vooral ’s nachts plaats. Dat nachtelijk vervoer is het veiligst. De vrachtwagens hebben dan minder last van eventuele verkeersdrukte. Als er vertraging ontstaat onderweg kan het transport tot in de vroege ochtend duren, waardoor wegen of kruisingen voor enige tijd gestremd zijn.
Onderstaand staat de meest recente korte termijn planning van de transporten. Het schema is ‘onder voorbehoud van (weers)omstandigheden’.

Impressie speciaal transport

In onderstaande schema is bedoeld met bv maandagnacht: de nacht van maandag op dinsdag (en vrijdagnacht is de nacht van vrijdag op zaterdag).
De bouwvak rond de jaarwisseling duurt van 22 december 2020 tot 3 januari 2021. Er staan dan ook geen speciale transporten gepland.

Week van17-22 mei

Geen transporten

Verkeersveiligheid

Speciaal transport van rotorbladen kon ‘recht oversteken’ op rotondes.

Veiligheid staat voorop bij alle transporten. De vrachtwagens worden daarom begeleid door teams die wegen vrij houden en de veiligheid bewaken.