Sproeien en snelheid beperken het stuiven

De aanleg van toegangswegen en kraanopstelplaatsen is langs de zes rijen van het windpark op stoom gekomen. Dit leidt tot veel bouwverkeer.
Op de openbare wegen is dat niet zo bijzonder; in het veld ligt dat anders. De combinatie van (land)bouwverkeer, het inmiddels droge land en de aangebrachte cementgebonden verharding of granulaat, leidt soms tot stofwolken. Met de
hoofdaannemer is inmiddels overleg gevoerd om die stofwolken te voorkomen. Dit kan door soms te sproeien en door de lage rijsnelheid strikt na te leven.
Lees meer laatste nieuws in het Bouwjournaal van 17 april. Klik hier.