Windpark start obligatielening van vijf jaar: 3 tot 8% rente

Omwonenden van het windpark krijgen de kans financieel te profiteren van de komst van het windpark. Dit kan door geld te lenen aan het windpark. In ruil krijgen de deelnemers een aantrekkelijke rente. Om dit mogelijk te maken, worden obligaties uitgegeven waarop omwonenden kunnen inschrijven. De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar met een rente die afhankelijk is van de positionering t.o.v. van de windturbines. Daarbij zijn de contouren gehanteerd die eerder zijn besproken in de werkgroep Participatie van de Omgevings Adviesraad (OAR) Aa en Hunze.

Direct naar de site van Duurzaam Investeren – Windpark Oostermoer