Transporten windturbine-onderdelen gestart

In het zuidelijke deel van windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn maandagnacht de eerste windturbine-onderdelen aangekomen. Vanaf de noordzijde en de zuidzijde kwamen die onderdelen over de Drentse Mondenweg richting de zuidelijkste rij van het windpark. Als eerste kwamen torendelen, nacelle, drivetrain en hub. Als laatste kwamen de rotorbladen.

Het transport had ’s nachts plaats vanwege de bepalingen rond speciaal transport en de verkeersveiligheid. De komende maanden hebben regelmatig nachtelijke transporten plaats.
Het eerste torendeel zal een dezer dagen al op de fundering worden geplaatst.