Tweede meting met LOFAR-telescoop

Van maandag 15 april t/m woensdag 17 april worden weer testen uitgevoerd met een speciaal ontwikkelde radiozender vanwege de beoogde reductie van de elektromagnetische ruis van de toekomstige windturbines.  Nabij de bouwlocatie van de eerste windturbine langs de Mondenweg bij Eerste Exlooermond wordt een 100 meter hoge kraan geplaatst. In februari stond die kraan er ook al enkele dagen. Naar verwachting levert de testmeting geen hinder op voor de omgeving. Het apparaat dat de voorgeprogrammeerde elektromagnetische emissie uitzendt, maakt geen geluid en beweegt niet. Het niveau van de elektromagnetische ruis die de referentiebron zal uitstralen is te vergelijken met een doorsnee koelkast. Omwonenden zullen  van deze testen dan ook geen last ondervinden.
Windturbines, LOFAR en elektromagnetische ruis.

Een windturbine –net zoals elk ander elektrisch apparaat– zal een bepaalde mate van elektromagnetische ruis uitzenden. De LOFAR-telescoop die wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar de ruimte te doen, is hiervoor erg gevoelig. Daarom hebben wij als initiatiefnemers van het windpark en Astron -eigenaar van de LOFAR telescoop- onder meer afgesproken dat de hoeveelheid elektromagnetische stoorstaling die de windturbines uitzenden, wordt gereduceerd.

Referentiebron


De speciaal ontwikkelde referentiebron is een klein apparaat dat door de hijskraan (op het parkeerterrein naast het monument ‘Gebroken Lijn’) naar een hoogte van 100 meter wordt gehesen. Dit apparaat zendt een hoeveelheid elektromagnetische ruis uit die gelijk is aan de hoeveelheid ruis die de beoogde windturbines maximaal zullen uitstralen.
Met deze referentiebron (waarvan de hoeveelheid elektromagnetische ruis exact bekend is), kan Astron met de LOFAR-telescoop goed registreren hoe de ruis, afkomstig van de windturbines, door de radiotelescoop wordt waargenomen. Dat is belangrijk voor de metingen met de eerste windturbine die rond de zomer van 2019 zijn gepland.
Een dergelijke tussentijdse testmeting is reeds eerder in februari 2019 uitgevoerd. In de periode van juli tot en met september 2019 zal de werkelijke meting met de windturbine plaatsvinden.

Vragen en contact


We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van het windpark. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl Mocht u onze nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kunt u zich via onze website hiervoor aanmelden: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/contact/
 
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V.
Raedthuys Pure Energie
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.                     
(Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl