Vervalste brief EZ in omloop

Op 24 november 2016 is een brief over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in omloop gebracht waarvan het lijkt alsof deze door het ministerie van EZ is verstuurd. Dat is NIET het geval. Gelet op het kenmerk en de inhoud van deze brief concludeert het ministerie dat hier sprake is van een vervalst document.