Windpark stopt overleg met OAR Aa en Hunze

Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer staakt per direct het overleg met de Omgevings Adviesraad (OAR) in Aa en Hunze. In de afgelopen twee jaar is over enkele onderwerpen constructief overleg mogelijk gebleken, maar op andere punten verliep het overleg het afgelopen jaar steeds stroever. Door o.a. de onwrikbare houding van enkelen is het thans niet meer mogelijk tot constructieve afspraken te komen.
Directeur Wim Wolters heeft het standpunt van het windpark persoonlijk meegedeeld aan de voorzitter van de OAR en wethouder Lambert. Het windpark benadrukt altijd open te staan voor constructief overleg met omwonenden en beraadt zich op de vorm van dat overleg.