Actueel

26 september 2014
Grote drukte tijdens informatieavonden windmolenpark

De initiatiefnemers van Windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer en het ministerie van Economische Zaken konden rekenen op grote bezoekersaantallen op hun informatieavonden van 11 en 17 september 2014. Naar verwachting is pas eind van het jaar bekend waar en hoeveel windmolens er in de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn komen. Dit weerhield ruim […]

1 september 2014
Inloopavonden

Om u bij te praten over de laatste stand van zaken rond het windpark, organiseren de initiatiefnemers van het windpark en het Ministerie van Economische Zaken twee inloopavonden. Zie ook de advertentie die hierover in lokale bladen verscheen. Op deze avonden kunt u zich op verschillende manieren informeren: vertegenwoordigers van het Rijk, de provincie en de initiatiefnemers kunnen […]

1 juli 2014
Ingezonden mededeling EZ

In de eerste week van juli 2014 plaatste het Ministerie van Economische Zaken een ingezonden mededeling over het besluitvormingsproces rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de lokale bladen. Klik hier om de mededeling te lezen. 

17 maart 2014
Honderden belangstellenden informatiemarkt

De afgelopen week hebben honderden belangstellenden – voor- en tegenstanders –  de informatiemarkt bezocht over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Zij konden in gesprek gaan met de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken. 

Page 1 Page 13 Page 14