Actueel

11 december 2015
Verkenning gebiedscoördinator Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Op welke wijze willen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling van de communicatie in het kader van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.  

18 november 2015
Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys Windenergie BV en Windpark Ooster- moer Exploitatie BV willen samen een windpark realiseren in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Het park ligt in het Drentse veenkoloniale gebied. Het park zal bestaan uit maximaal 50 turbines met een totaal vermogen van ongeveer 150 MW. Om het park ruimtelijk mogelijk […]

Persbericht: Milieueffecten windpark De Drentse Monden en Oostermoer goed beschreven

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark in De Drentse Monden en Oostermoer tussentijds beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.     

15 oktober 2015
Vergunningen aangevraagd

Op maandag 14 september 2015 is de aanvraag voor de Flora en Fauna-wet ontheffing ingediend bij de Rijksoverheid en is de Natuurbeschermingswet vergunning ingediend bij de provincie Drenthe. En op donderdag 17 september 2015 is de Omgevingsvergunning (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht oftewel de Wabo) ingediend bij de gemeenten Aa- en Hunze en Borger-Odoorn. Inmiddels heeft […]

Milieueffectrapport (MER) windpark opgesteld

Ten behoeve van het inpassingsplan voor het windpark is een milieueffectrapport (MER) opgesteld door het onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. In opdracht van de betrokken ministeries en de initiatiefnemers zijn de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies onderzocht. ook zijn de effecten van verschillende formaten […]

17 september 2015
Gebiedscoördinator Windpark De Drentse Monden en Oostermoer start verkenning

Dit voorjaar is na overleg met provincie Drenthe en de initiatiefnemers door het Ministerie van Economische Zaken de procedure gestart voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer van 150 megawatt (MW). Er staat daarmee veel te gebeuren in het gebied. Er zijn ook afspraken gemaakt om het gebied tegelijkertijd te versterken met middelen uit een […]

14 mei 2015
Nieuwsbrief Windpark

Wat betekent de komst van windmolens in de Drentse Veen koloniën? Recent heeft minister Kamp besloten welke omvang het windpark De Drentse Monden en Oostermoer gaat krijgen. Deze duidelijkheid was nodig om een start te kunnen maken met de inpassingsprocedure. In deze nieuwsbrief vindt u achtergrondinformatie over de plannen, over nut en noodzaak van duurzame energie, de impact op […]

13 mei 2015
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Geachte bewoner van de Drentse Veenkoloniën, Hierbij informeren wij u over besluiten die genomen zijn over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Wat zijn de uitgangspunten? Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de […]

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kennisgeving Voorbereidingsbesluit windpark De Drentse Monden – Oostermoer, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu Voorbereidingsbesluit De minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het plangebied voor het windpark De Drentse Monden – Oostermoer worden vastgelegd.Dit voorbereidingsbesluit gaat […]

9 februari 2015
Windpark Drentse Monden en Oostermoer mag 150 MegaWatt groot worden

Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 megawatt MW. Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer teruggebracht […]

Page 1 Page 14 Page 15 Page 16